Web La Salle La Seu

CARACTERÍSTIQUES ED. INFANTIL

Finalitats i característiques de l’Educació Infantil

L’Educació Infantil té‚ com a finalitat principal la de cobrir les necessitats físiques, afectives, intel•lectuals i socials dels nens i nenes de 0 a 6 anys per mitjà d’una pedagogia adequada i s’organitza en dos cicles de tres cursos cadascun:

• primer cicle (0-3 anys)
• segon cicle (3-6 anys)
             
Aquesta etapa contribuirà afavorir l’evolució integral dels nens/es. Evolució de la qual en destaquem, principalment, el desenvolupament d’aquestes capacitats:

 • Conèixer el seu cos, les seves possibilitats i limitacions i adquirir una progressiva autonomia en les seves activitats habituals.
 •  Relacionar-se amb els altres mitjançant diverses formes d’expressiu i de comunicació.
 • Observar i explorar el seu entorn natural, familiar i social.

Les característiques essencials que defineixen aquesta etapa escolar són tres:

1. Necessitat d’una col•laboració amb la família.

La relació i col•laboració escola-família, punt clau al llarg de tota l’escolarització, adquireix un valor essencial i fonamental durant els primers sis anys. Família i escola han d’actuar a l’uníson per tal de satisfer les necessitats que expressa i manifesta l’infant, i anar introduint i potenciant el desenvolupament de l’adquisició d’hàbits cap a la progressiva autonomia personal.

2.Coordinació amb les altres etapes educatives.

Encara que l’Educació Infantil es considera com una etapa amb entitat pròpia en la qual es defineixen uns objectius, continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i unes línies generals de metodologia per al procés d’ensenyament-aprenentatge, no hem d’oblidar la coordinació necessària que ha d’existir entre aquesta etapa i les altres, com també‚ entre els dos cicles que la formen. 

Aquesta coordinació té el seu objectiu en detectar i concretar les necessitats i/o dificultats que existeixen en la xarxa d’aprenentatge de cadascun dels alumnes amb la finalitat de poder-les treballar (des d’una visió totalment individualitzada) en els successius nivells educatius.

3.Funció social i funció educativa.

L’Educació Infantil es desenvolupa, paral•lelament, des d’una funció social d’ajut al medi familiar i des d’una funció educativa amb la finalitat de desenvolupar al màxim les capacitats dels alumnes (a partir dels objectius i continguts propis d’aquesta etapa).

A partir d’aquestes característiques podem definir les tres grans finalitats que persegueix l’Educació Infantil:

1. Potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats respectant, en tot moment, la diversitat i les possibilitats dels diferents alumnes.

Es plantejaran diverses situacions en les quals, juntament amb la interacció alumne/a-mestre/a, es potenciï  i afavoreixi l’aprenentatge d’habilitats, estratègies, actituds i conceptes, i cadascuna de les diverses competències que impliquen.

2. Comprensió de desigualtats socials i culturals.

Es té en compte que els nens/es arriben a l’escola amb unes experiències i vivències familiars diferents que, juntament amb les seves pròpies característiques, defineixen el grau determinat de competències individuals. En qualsevol tipus de desigualtat es parteix de les diferents competències del moment per a prevenir possibles dificultats posteriors.

3. Preparació per a un bon seguiment de l’escolaritat obligatòria.

Es tracta de permetre a l’alumne/a d’accedir als coneixements propis de la cultura (és a dir, els diversos llenguatges de comunicació i de representació de la realitat) mostrant-ne el caràcter funcional a partir de l’atribució d’un sentit complet.

 

Com treballem?

 • Contacte directe amb la realitat, sortides a l’entorn.
 • Experimentació per descobrir nous aprenentatges: manipulació de diferents elements, caixes d’experimentació, de llum
 • Aprenentatge constructivista i global
 • Joc com eina d’aprenentatge: panera dels tresors, joc heurístic, jocs manipulatius (1r. cicle)
 • Aplicació a l’aula de les noves tecnologies, tauletes, ordinadors, PDI (a partir de 3 anys)
 • Anglès a partir de 2 anys amb nocions d’hàbits d’aula
 • Aprenentatges en anglès en psicomotricitat
 • Activitats de lleure: celebració de festes populars, excursions, colònies.
 • Treball per projectes a partir de 2 anys
 • Programació d’activitats extraescolars: juguem amb raquetes, anglès i ball
 • Atenció a la diversitat: respectant el ritme maduratiu de cada nen

 

Eixos Transversals de centre:

 • DESTÍ: Estimulació d’intel·ligències múltiples
 • HARA: intel·ligència emocional a partir de 2 anys
 • CAD: comissió d’atenció a la diversitat
 • APS: aprenentatge i servei:

– son soneta (llar d’infants)

– junts sumem (3 anys)

– apadrinament pagès (4 anys)

– llegim plegats i recollida solidària de taps ( 5 anys)

 • Treball cooperatiu: junts és millor
 • Escola emprenedora: petits emprenedors
 • Educació en valors i en la fe
 • Escola verda.
 • Qualitat: millora contínua

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies