Web La Salle La Seu

AVALUACIÓ E.INFANTIL

Per realitzar l’avaluació es tenen en compte les capacitats comunes de tota l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg del dos cicles (llar d’Infants i parvulari).

Aquestes capacitats són de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals o  d’equilibri personal, relacionals,  d’inserció i actuació social; i s’organitzen al voltant de quatre eixos competencials amb la idea d’educar per viure i conviure al nostre món actual.

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones amb uns aprenentatges continuats i progressius, que s’enllacen a l’etapa d’educació primària amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:

    •Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

    •Aprendre a pensar i a comunicar

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

    •Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

    •Aprendre a conviure i habitar el món

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col•laboració amb el grup i cap a la integració social.

Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius, s’actua en els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per adesenvolupar-se:  coneixement d’ un mateix,  descoberta de l’entorn i els llenguatges, la proposta curricular s’estructura en  aquestes tres àrees curriculars.

Per tant l’etapa d’educació infantil es basarà en l’observació constant i sistematitzada de les conductes que manifesten tant a nivell individual com col•lectiu i de les seves respostes davant les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Aquestes situacions d’observació permetran seguir amb cert detall els passos que va superant l’infant, reforçant i ampliant els aprenentatges segons cada cas, tenint sempre com a punt primordial la coordinació i cooperació de la família en tot el procés d’aprenentatge dels infants.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies