Web La Salle La Seu

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT E.INFANTIL

OBJECTIUS DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
– Proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti desenvolupar-se de manera integral.

– Adaptar aquesta resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives.

– Planificar respostes educatives diversificades a nivell d’organització, procediments, metodologia i avaluació tot adaptant-les a les necessitats de cada alumne.

– Organitzar els recursos personals i materials del centre amb la finalitat de facilitar una resposta educativa adequada a tot l’alumnat, especialment al qui presenta necessitats educatives.

– Fomentar la implicació dels pares en el procés educatiu dels seus fills.

– Coordinar-nos amb institucions i organismes externs.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ADREÇADES A  INFANTIL

Dins del nivell d’educació infantil, és on juga un paper molt important el tractament de la diversitat. No hem d’oblidar que és en aquest nivell on el nen s’inicia  l’escolarització, i és en aquesta etapa on els infants desenvolupen al màxim el seu potencial intel•lectual, així com el seu sistema de relacions amb el món que els envolta. Per tant, les educadores que impartim classe en aquest nivell, considerem vital l’atenció i el tractament individual de cada nen, doncs cada persona té un ritme maduratiu diferent  que cal respectar i tenir-ho present en tot moment.

Per dur a terme a la pràctica la diversitat com a tal, a l’aula es preveu activitats en: racons, tallers, petit grup, entre altres coses, que permeten l’atenció més individual, ampliant o reforçant els aprenentatges segons sigui més convenient.
Assistència precoç – CDIAP

Els nens de 0  a 6 anys, poden gaudir del Servei d’Atenció Precoç. És un servei públic integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. El servei és gratuït i hi poden accedir les famílies i professionals interessats o preocupats per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de l’infant. Les funcions del servei són les següents:

a) Realitzar un diagnòstic interdisciplinar: funcional, sindròmic i etiològic del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l’entorn.

b) Efectuar l’avaluació continuada del desenvolupament de l’infant.

c) Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.

d) Col•laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques a nivell de prevenció i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins als sis anys.

e) Orientar les famílies fent l’assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li siguin propis.

f) Orientar els professionals de l’educació.

L’objectiu general del CDIAP de l’Alt Urgell és el d’ajudar a potenciar les capacitats i minimitzar el màxim possible els dèficits i suplir les mancances, per tal de facilitar la maduració orgànica i funcional de l’infant perquè pugui compensar les dificultats, i proporcionant una bona qualitat de vida al nen/a i a la seva família. El CDIAP te a la seva disposició: dos psicòlegs, una logopeda i una fisioterapeuta. S’estableix una estreta relació entre aquest professionals, els tutors dels nens i la família, tot concertant entrevistes periòdicament i establint una bona coordinació i dinàmica de treball.  Podem considerar el treball que es porta a terme molt positiu i bo.

Avaluació Inicial

A Educació Infantil, a l’ inici de cada curs escolar es passa una prova individual, per a determinar el seu nivell i a partir d’aquest iniciar els nous aprenentatges. Quinzenalment s’avalua la unitat de Programació treballada, a fi de reforçar als nens que ho requereixin. Dins del nivell de 5 anys, setmanalment s’avalua el procés lector amb la mateixa finalitat. Al finalitzar el curs escolar cada nivell passa una graella al proper tutor on hi figura el nivell de cada nen. I al finalitzar l’etapa d’educació infantil, (5 anys) es fa una prova de nivell, per a comprovar si s’ha assolit les capacitats  d’aquesta etapa educativa.

Coordinacions entre tutors de la mateixa etapa i de Primària

Al finalitzar el curs es realitza una entrevista amb el tutor del pròxim curs, per tractar dels diferents nens i del seu nivell d’aprenentatge. Al finalitzar l’etapa d’Infantil hi ha dues reunions amb els tutors de 1r de Primària: al finalitzar el curs i el mes de setembre-octubre per parlar de l’evolució i l’adaptació dels nens.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies