PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS “XICS LA SALLE”

Termini de preinscripció:  19 d’abril al 4 de maig de 2018

Horari de secretaria: de 9h a 13h i de 16h a 18h

Per ser admès o admesa a XICS LA SALLE, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2018-2019. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

 • Full de preinscripció 18-19  i entregar la següent documentació:
 • DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:
  • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE  de l’alumne
  • Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor i/o tutora.
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
  • Certificat d’empadronament
  • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin (criteris complementaris)

CALENDARI:

– Publicació de l’oferta: del 9 al 12 d’abril de 2018.

– Període de presentació de sol·licituds: del 19 d’abril al 4 de maig de 2018, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de maig de 2018.

– Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de maig de 2018.

– Sorteig del número de desempat: 8 de maig de 2018.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 9 de maig de 2018.

 

Més informació Preinscripció:

Llar d’infants

La Salle la Seu d’Urgell

Resultado de imagen de matrícula 2017

Termini de matrícula:  10 a 21 de maig de 2018

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

 • Full de matrícula degudament omplert
 • Resguard pagament Assegurança i Despeses de Gestió
 • Resguard pagament AMPA
 • Fotocòpia del DNI d’ambdós pares (si no s’ha adjuntat en la preinscripció, i pels menors d’edat)
 • 3 Fotocòpies compulsades del llibre de família (pàgina de l’alumne)
 • 1 fotografia tamany carnet
 • Fotocòpia carnet de vacunacions.
 • 1 Certificat d’empadronament (si no s’ha adjuntat en la preinscripció)
 • Butlleta de domiciliació bancària degudament omplerta
 • Carta de compromís educatiu (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)
 • Targeta Alfa de protecció de dades (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)

Amplia la informació de matrícula fent click aquí:

JORNADA DE PORTES OBERTES

Podeu conèixer el nostre projecte educatiu, els ensenyaments que impartim, les places de què es disposa, i els recursos per atendre la diversitat, a travès de la Jornada de Portes Obertes:

 

Si no hi heu pogut assistir, us atendrem personalment en visites concertades: lasallelaseu@lasalle.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voleu veure què fem en un dia normal? ESCOLA OBERTA, visita’ns en horari escolar!