PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS de grau MITJÀ i SUPERIOR

Termini de preinscripció: 

CF de grau MITJÀ: 14 al 24 de maig

CF de grau SUPERIOR: 29 de maig al 7 de juny

Horari de secretaria: de 9h a 13h i de 16h a 18,00h

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

 • Full de preinscripció 18-19  i entregar la següent documentació:
 • DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport/NIE  de l’alumne
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare i mare o tutor i/o tutora, pels menors d’edat.
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
  • Fotocòpia del Llibre de família (només pàgina de l’alumne/a) ó Certificat de Naixement
  • Certificat d’empadronament
  • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

 • DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA:
  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés o certificació de la qualificació de la prova d’accés.
  • Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificació de la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que s’està cursant.
  • En el cas dels alumnes que hagin completat l’ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
  • En el cas d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Si la prova d’accés s’ha superat a Catalunya i a partir de l’any 2011: no cal presentar certificat de superació. La qualificació s’obtindrà de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar documentalment dins el termini per presentar reclamacions especificat al calendari. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  • En el cas dels alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
  • Les certificacions acadèmiques que no es puguin presentar durant el període de preinscripció perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials es poden aportar dins el termini per presentar reclamacions especificat  a l’apartat Calendari. Si no es presenta la certificació dintre d’aquest termini, la sol·licitud no s’assigna.En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU), el batxillerat unificat polivalent (BUP), un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis, d’acord amb la normativa establerta en la resolució.

 

Criteris d’ordenació

 

Més informació Preinscripció:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

La Salle la Seu d’Urgell

 

Resultado de imagen de matrícula 2017

Termini de matrícula:

CF de grau MITJÀ: del 4 a l’11 de juliol (PENDENT CONFIRMACIÓ DATES 2018)

CF de grau SUPERIOR: del 13 al 20 de juliol (PENDENT CONFIRMACIÓ DATES 2018)

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

 • Full de matrícula degudament omplert
 • Resguard pagament Assegurança i Despeses de Gestió
 • Fotocòpia del DNI d’ambdós pares (si no s’ha adjuntat en la preinscripció, i pels menors d’edat)
 • 3 Fotocòpies compulsades del llibre de família (pàgina de l’alumne)
 • 1 fotografia tamany carnet
 • 1 Certificat d’empadronament (si no s’ha adjuntat en la preinscripció)
 • Butlleta de domiciliació bancària degudament omplerta
 • Historial acadèmic de l’alumne (últim butlletí de notes)
 • Carta de compromís educatiu (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)
 • Targeta Alfa de protecció de dades (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)

Amplia la informació de matrícula fent click aquí: CF Mitjà / CF Superior

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES

Podeu conèixer el nostre projecte educatiu, els ensenyaments que impartim, les places de què es disposa, i els recursos per atendre la diversitat, a travès de la Jornada de Portes Obertes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voleu veure què fem en un dia normal? ESCOLA OBERTA, visita’ns en horari escolar!

Si no hi heu pogut assistir, us atendrem personalment en visites concertades: lasallelaseu@lasalle.cat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies