Web La Salle La Seu

CARÀCTER PROPI

El Caràcter Propi de les Obres Educatives La Salle és un document que plasma els trets de la seva identitat. Expressa els seus desitjos de transformar la societat per mitjà de l’educació i recull els principis que donen sentit a la seva Missió Educativa. (Caràcter Propi La Salle)

La inscripció d’un fill a l’escola suposa acceptar el Caràcter Propi, col·laborar amb l’equip de professors i participar i assistir a les activitats proposades per l’escola i l’ AMPA. Aquest i altres aspectes es signaran a la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

      MISSIÓ

Educar humana i cristianament els infants i els joves.

Fer bons ciutadans i bons cristians.

 

    LÍNIES DE VISIÓ

 1. Els educadors i educadores se senten acollits, integrats, reconeguts dins de l’obra educativa. Gràcies a l’acompanyament personal, troben en la seva comunitat educativa i en la Institució la possibilitat de viure un procés d’enriquiment, de creixement personal que va més enllà de la seva funció i s’incorpora a la seva experiència vital. Tot això els porta a sentir-se identificats amb el carisma i implicats en la Missió Lasal·liana des de la consciència de la seva identitat com a educadors, fonamentada en la concepció cristiana de la vida. Els educadors promouen llocs de trobada i acollida, amb un ambient de proximitat i confiança mútua. Es creen relacions properes entre els educadors i els educands des de la gratuïtat, l’acollida i el tracte afectuós.
 1. Es viu amb joia l’existència d’una comunitat educativa plural, diversa, rica, competent, ja que el carisma lasal·lià segueix convocant avui diferents persones per formar una fraternitat, la fraternitat lasal·liana, on Germans i Seglars, homes i dones, cristians i no cristians, es comprometen junts, a l’estil de La Salle, en el servei educatiu dels pobres i, des d’ells, a tots els nens, joves i adults.
 1. Els educadors se senten estimulats a compartir la seva fe amb els altres educadors creients, i a formar una comunitat que serveixi de referència per al procés educatiu. Per això s’ofereixen espais i temps que permeten reflexionar, formar-se, celebrar i comprometre’s des de la seva comprensió de la missió humana, cristiana i lasal·liana. Aquesta comunitat ajuda a “créixer en sentit”, descobrir la vocació en un procés de discerniment personal, l’experiència creient i el creixement en la fe en l’interior de la comunitat eclesial.
 1. Es viuen i es promouen processos associatius al voltant del Carisma de La Salle que impulsen la pertinença, la identificació i el compromís amb la Missió Lasal·liana. Els associats seglars troben àmbits en els quals comparteixen la reflexió i les experiències. Dels itineraris d’associació van sorgint noves realitats comunitàries. Viuen l’autonomia des de la comunió.
 1. Predominen la mentalitat i l’esperit innovadors, de forma que el conreu creixent del treball en equip entre els educadors es converteix en suport de l’aprenentatge cooperatiu que cultivem en els nostres alumnes. Els educadors estan formats adequadament en els àmbits que són de la seva competència. Es cultiva la consciència i la necessitat de formar-se al llarg de tota la vida i es promou un tarannà creatiu i emprenedor.
 1. La Xarxa d’obres educatives del Districte i cada obra en particular es distingeixen per la seva fidelitat al carisma lasal·lià, l’acció educativa en clau pastoral, una ensenyança de qualitat arrelada en la tradició pedagògica lasal·liana, l’atenció preferencial als qui presenten més necessitats, la reflexió permanent sobre la proposta educativa que es recolza en els processos d’acompanyament i avaluació, un bona organització i eficàcia dels seus equips.
 1. Tenim cura especialment del treball en xarxa entre les diferents obres educatives (col·legis, obres socioeducatives, centres universitaris) com a element dinamitzador i enriquidor entre totes elles. El coneixement mutu, l’aportació del que és específic a les altres obres educatives, el treball conjunt en projectes comuns… suposen una forma d’expressar la unitat de la proposta educativa lasal·liana a la societat. Des d’aquesta perspectiva s’afavoreix la relació entre els educadors, el compartir iniciatives, els projectes d’innovació i les respostes creatives a les realitats socials. També ens fem presents en altres àmbits no lasal·lians on es comparteix la Missió Educativa i es promou el treball en xarxa.
 1. Els nostres alumnes es distingeixen per la seva qualitat com a persones, formació integral, sentit crític, capacitat per comunicar-se en el món global que els toca de viure, capacitat per interpretar, integrar i situar-se de manera crítica i creativa en el món globalitzat i en les xarxes i medis socials, vivència dels valors evangèlics, capacitat per assumir els canvis socials, preparació acadèmica i professional per a assumir els reptes que els ofereix la societat, compromís ètic i social des d’un tarannà personal de solidaritat que els impulsa a la construcció d’una societat fraterna i justa.
 1. Les nostres obres educatives són, en el seu entorn, una referència per la seva dimensió evangelitzadora i la seva capacitat d’acompanyar els infants i els joves en el procés de creixement en la fe. Promovem una educació que conrea la interioritat, invita a l’obertura a la transcendència i porta a plantejar-se l’interrogant vocacional; una educació que acompanya i ajuda a descobrir la pròpia vocació, inclosa l’opció d’especial consagració.
 1. En les obres educatives es fomenta la participació i l’atenció de tots els membres de la comunitat educativa, particularment la fluida i freqüent comunicació entre educadors i famílies. A aquestes se’ls ofereixen possibilitats per participar en el procés educatiu dels seus fills a través de dinàmiques que faciliten la seva formació, presència, cooperació, comunicació i interrelació amb l’obra educativa.
 1. Avancem en un sistema de gestió de les obres al servei de la XARXA des de criteris d’unitat districtal i missió compartida, optimitzant els recursos humans, econòmics i materials. Promovem un model de gestió i direcció participatiu i coresponsable que, recolzat en una comunicació fluida i basat en el rigor i transparència en la gestió administrativa i econòmica, garanteix la sostenibilitat. Cuidem el caràcter solidari i participatiu entre totes les Xarxes d’Obres Educatives dels Sectors, del Districte i d’altres regions de l’Institut.
 1. La nostra opció preferencial ens mena a seguir renovant la nostra proposta als més pobres i desfavorits, tant en l’àmbit escolar com des de les obres socioeducatives i les ONG, fent realitat el nostre Projecte Educatiu més enllà de les aules i del temps lectiu, a través dels moviments juvenils (de temps lliure, grups cristians, catecumenat…), accions de voluntariat, esports i activitats complementàries, avançant en el desenvolupament de propostes destinades a infants i joves en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies.
LEMA DEL CURS

DES DE LA NOSTRA HISTÒRIA LASAL·LIANA:

Sant Joan Baptista de La Salle va saber projectar el valor de la CREATIVITAT en tot el seu itinerari de vida i en totes i cada una de les iniciatives que va posar en marxa:

• organitzà les escoles populars obertes a totes les classes socials,
• fundà una institució amb vocació de progrés i d’universalitat,
• va escriure llibres savis i variats, amb idees innovadores,
• sembrà inquietuds que es prolongaren més enllà de la seva mort,
• prestà el seu nom a un moviment que segueix viu en el món…
• inclús les seves obres pedagògiques i espirituals testimonien que fou capaç de ser creatiu partint de la realitat que va viure en el dia a dia.

Amb aquest lema volem iniciar un moviment en el cor de totes les persones que formem La Salle. Un moviment que s’inicia en el nostre interior i surt cap enfora amb molta força. La imaginació ens obre nous mons, idees, percepcions… els infants gaudeixen imaginant coses noves a través dels jocs, a més de connectar- nos amb la nostra part creativa ens anima i motiva a actuar, a moure’ns, a ser protagonistes.

Així, pretenem treballar en el nostre alumnat les capacitats i competències que ens situen en la disposició d’un inventor, d’un creador. Es tracta d’introduir-nos en el món dels creadors, dels inventors i aprendre amb ells a mirar de manera diferent, a buscar solucions on ningú no n’ha buscat abans, a proposar opcions que a ningú mai se li havien ocorregut, a anticipar-nos als problemes i dificultats i oferir noves respostes, a somiar amb un món diferent del que ara tenim… La paraula “imagina” ens evoca tot això. Sant Joan Baptista de La Salle “imaginà” un escola nova on s’educava des de la FRATERNITAT d’uns germans que vivien junts i ho compartien tot. Fins aquest moment el projecte d’escola era local i individual d’alguna persona; una escola que educava en la FE sostenint el sentit de la vida de moltes persones enfront d’una escola que només es fixava en el prestigi i nivell intel·lectual que poguessin proporcionar a les elits, i una escola al SERVEI dels més necessitats que s’asseien al costat de persones benestants, establint relacions de justícia entre ells enfront de l’escola dels mestres cal·lígrafs, que només buscaven els diners dels que sí podien pagar.

Avui ens toca a nosaltres fer realitat aquest valor enmig de les nostres Comunitats Educatives. El nostre Caràcter Propi és molt clar en relació al desenvolupament de la CREATIVITAT.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies