AMPA

Associació de Pares/mares d’alumnes AMPA:  Està formada pels pares de tots els alumnes del col•legi. Amb les quotes dels associats es promouen activitats a favor de tots els alumnes del col•legi La Salle. Té estatuts propis i ajuda al col•legi en el seu bon funcionament. És convenient que tots els pares col•laborin, ajudin i comprenguin les seves finalitats. Es passarà el rebut al juliol.

Quota:   Un alumne    34 €.
Dos o més alumnes   51  €. (quota única)

 

Entreu a la Web de l’AMPA de l’escola